Oferta Przedsiębiorstwa Usługowo-budowlanego Grobla

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie robót ziemnych, drogowych i budowlanych.
W obszarze robót ziemnych wykonujemy wykopy, nasypy, umocnienia skarp oraz mikro i makro niwelacje.
W ramach odwodnienia realizujemy studnie chłonne, drenaże, zbiorniki retencyjne, a także kanalizację deszczową.
Mamy duże doświadczenie w montażu różnorodnych nawierzchni. Specjalizujemy się w układaniu kostki brukowej, betonowej, kamiennej, jak również kostki granitowej, bruku drewnianego dębowego i tym podobnych materiałów wraz z podbudowami. Wykonujemy mury oporowe
z prefabrykowanych elementów betonowych.
W zakresie infrastruktury terenów zielonych montujemy ogrodzenia, a także aranżujemy trawniki oraz ogródki. Kompleksowo realizujemy infrastrukturę drogowo-budowlaną wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych.
Ofertę kierujemy do deweloperów, firm oraz osób prywatnych.
Zapraszamy do współpracy.